Ordinær Generalforsamling 2023 i Boldklubben Vestkysten

Den 27. februar 2023 kl. 19:00 i Klubhuset, Østergade 29A, Oksbøl med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetninger fra bestyrelsen og udvalgene
 3. Uddeling af pokaler
 4. Regnskabsberetning
 5. Godkendelse af kontingent
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Michael Fugleberg Damtoft (Modtager ikke genvalg)
  Thomas Mortensen (Modtager genvalg)
  Jesper Pedersen (Modtager genvalg)
  Rune Holm (Suppleant)
  Carsten Harborg (Suppleant)
 9. Valg af revisor og 1 suppleant
  På valg er:
  Jan Bloch (Modtager genvalg)
 10. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer der har betalt kontingent for året, har stemmeret og valgbare på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.