Ordinær Generalforsamling 2024 i Boldklubben Vestkysten

Den 26. februar 2024 kl. 19:00 i Klubhuset, Østergade 29A, Oksbøl med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetninger fra bestyrelsen og udvalgene
  3. Uddeling af pokaler
  4. Regnskabsberetning
  5. Godkendelse af kontingent
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og 1 suppleant
  10. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer der har betalt kontingent for året, har stemmeret og valgbare på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Beretninger, regnskab samt indkomne forslag foreligges til udlevering i Klubhuset, Oksbøl Stadion senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse .