Ordinær Generalforsamling i Boldklubben Vestkysten

Den 31. maj 2021 kl. 19:00

i Klubhuset, Østergade 29A, Oksbøl

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetninger fra bestyrelsen og udvalgene
3. Uddeling af pokaler
4. Regnskabsberetning
5. Godkendelse af kontingent
6. Forelæggelse af budget for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlings afholdelse.
Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer der har betalt kontingent for året har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Beretninger, regnskab samt indkomne forslag foreligges til udlevering i Klubhuset, Oksbøl Stadion senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og på klubbens officielle hjemmeside.